;

Game đánh bài online cho ios và Android-Game đánh bài online đổi tiền mặt

Hình ảnh thiết bị PCM Loop

{关键字}

Thiết bị PCM Loop cũng có cấu trúc Sub-rack, bao gồm nhiều loại card như sau:

 • Card điều khiển: CCA
 • Card nguồn: Power
 • Card E1
 • Card kênh lẻ: E&M, FXO, FXS, RS232, G703-64k

Chức năng các card thiết bị PCM Loop 

Thiết bị PCM Loop có nhiều loại card nhưng để phục vụ cho kênh truyền SCADA sử dụng các card sau:

 • Card điều khiển CCA: có chức năng điểu khiển, lưu trữ cấu hình hoạt động của thiết bị

{关键字}

Trên card có các đèn cảnh báo, với ý nghĩa như sau:

{关键字}

 • Card nguồn Power: cấp nguồn cho thiết bị  PCM Loop, thiết bị PCM Loop sử dụng nguồn 48VDC.

{关键字}

 • Ý nghĩa của đèn cảnh báo trên card nguồn
  • {关键字}
 • Card E1: cung cấp giao diện luồng E1, có nhiều loại card E1 nhưng sự khác nhau ở số lượng cổng E1. Mỗi 1 cổng E1 sẽ có 1 đèn led cảnh báo tương ứng.
 • {关键字}
 • Ý nghĩa đèn cảnh báo:
 • {关键字}
 • Card E&M: card kênh lẻ để kết nối đến thiết bị TD-23
 • {关键字}
 • Card RS232: card kênh kẻ RS232, cung cấp giao diện RS232, dùng để kết nối đến RTU
 • {关键字}
Game đánh bài online cho ios và Android-Game đánh bài online đổi tiền mặt