;

Game đánh bài online cho ios và Android-Game đánh bài online đổi tiền mặt

{关键字}

Module quang SFP Simplex 155M~2.5G, 20~120Km

SFP-WDM-SM-0120A 155M   1550nm           20km   -15~-8dbm       <-33dbm          SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0120B 155M   1310nm           20km   -15~-8dbm       <-33dbm          SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0140A 155M   1550nm           40km   -9~-3dBm        <-34dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0140B 155M   1310nm           40km   -9~-3dBm        <-34dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0160A 155M   1550nm           60km   -5~0dBm         <-34dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0160B 155M   1490nm           60km   -5~0dBm         <-34dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0180A 155M   1550nm           80km   -5~0dBm         <-34dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0180B 155M   1490nm           80km   -5~0dBm         <-34dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0203A 1.25G  1550nm           3km     -9~-3dBm        <-21dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0203B 1.25G  1310nm           3km     -9~-3dBm        <-21dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0220A 1.25G  1550nm           20km   -9~-3dBm        <-22dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0220B 1.25G  1310nm           20km   -9~-3dBm        <-22dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0240A 1.25G  1550nm           40km   -5~0dBm         <-23dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0240B 1.25G  1310nm           40km   -5~0dBm         <-23dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0260A 1.25G  1550nm           60km   -2~3dBm         <-24dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0260B 1.25G  1490nm           60km   -2~3dBm         <-24dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0280A 1.25G  1550nm           80km   0~5dBm           <-24dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0280B 1.25G  1490nm           80km   0~5dBm           <-24dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-02120A1.25G 1550nm           120km 0~5dBm           <-28dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-02120B1.25G 1490nm           120km 0~5dBm           <-28dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0320A 2.5G    1550nm           20km   -5~0dBm         <-18dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0320B 2.5G    1310nm           20km   -5~0dBm         <-18dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0340A 2.5G    1550nm           40km   -2~3dBm         <-20dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0340B 2.5G    1310nm           40km   -2~3dBm         <-20dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0380A 2.5G    1550nm           80km   0~5dBm           <-28dBm         SC/LC   ROHS

SFP-WDM-SM-0380B 2.5G    1490nm           80km   0~5dBm           <-28dBm         SC/LC   ROHS

Game đánh bài online cho ios và Android-Game đánh bài online đổi tiền mặt